Now Reading
นิทรรศการภาพถ่าย ศ.ศิลป พีระศรี ชีวิต ลูกศิษย์ จิตวิญญาณ

นิทรรศการภาพถ่าย ศ.ศิลป พีระศรี ชีวิต ลูกศิษย์ จิตวิญญาณ

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายขยายของ อาจารย์ศิลป พีระศรี จำนวน 40 ภาพ ภาพยนตร์ สารคดี และการสนทนา ระหว่างวันที่ 5-28 กันยายน 2562  ณ บ้านอาจารย์ฝรั่ง ถนนราชวิถี

การสนทนา : เสาร์ที่  14 เสาร์ที่ 21 เสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
“ล้อมวงฟัง เรื่องราวชีวิตและจิตวิญาณ ศ.สิลป พีระศรี

วันเดียวเท่านั้น (15 กันยายน 2562)  กับงาน
รำลึกการจากไปของ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี” ( Corrado Feroci and the Siam)

หอการค้าไทย – อิตาเลี่ยน ร่วมกับ บ้านอาจารย์ฝรั่ง (ศิลป พีระศรี ),สำนักวิจัยศิลป พีระศรี , Craftman Roastery และชมรม ดันเต อาลีกีเอรี ในกรุงเทพมหานคร มีความภูมิใจในการจัดงาน “รำลึกการจากไปของ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี” ( Corrado Feroci and the Siam )ในวันที่ 15 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 18.00 น. ณ บ้านอาจารย์ฝรั่ง 153 ถ. ราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 การจัดงานครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงความทรงจำของศิลปินชาวอิตาเลียน Professor Corrado Feroci หรือ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ซึ่งจะครบ 127 ปีในวันที่ 15 กันยายน พ. ศ. 2562 นี้ ผู้เป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของไทย ที่ได้สร้างคุณูปการในทางศิลป และเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ศิลปากร ซึ่งสร้างลูกศิษย์ที่เป็นศิลปินแห่งชาติ และศิลปินในสาขาต่างๆมากมาย ผลงานทางประติมากรรมของอาจารย์ยังเป็นที่กล่าวขานจนเป็นที่รู้จักกว้างขวาง และเป็นมรดกทางศิลปของชาติจนถึงทุกวันนี้ สมกับที่ได้รับสมญานาม “บิดาแห่งศิลปร่วมสมัย” คณะผู้จัดงานได้จัดนิทรรศการแสดงเสวนา เรื่องราวของอาจารย์ศิลป พีระศรี ผ่านการเล่าเรื่องโดย Mr. Valerio Morini ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอิตาลี โดยได้จากรับเกียรติผู้ร่วมเสวนา อาทิเช่น ม.ล. จิตตวดี จิตรพงศ์ อาจารย์เสวต เทศน์ธรรม ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์สงกาศ บุญญาสัย อาจารย์เปี่ยมสุข เหรียญรุ่งเรือง ดร.วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร และรับฟังเพลง Santa Lucia ขับกล่อมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อารยางกูร ในวันดังกล่าว ณ ชั้นสอง บ้านอาจารย์ฝรั่ง เวลา 15.00-17.00 น. นอกจากนั้นขอเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้สนใจชมสินค้านานาชาติ พร้อมอาหารและเครื่องดื่มที่คอยให้บริการ ในราคาที่ย่อมเยา และยังมีโซนสำหรับกิจกรรมสำหรับเด็กๆซึ่งเหมาะสำหรับครอบครัวและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง ทางหอการค้าไทย – อิตาเลี่ยน ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและผู้สนใจเข้าร่วมชมงานดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ท่านที่สนใจสำหรับแสดงสินค้าในวันที่15 กันยายน 2019 ท่านสามารถติดต่อจองพื้นที่ ได้ โดย สอบถามที่ 02-255-8695 #106 หรือ membership@thaitch.org

Thai – Italian Chamber of Commerce , in collaboration with Baan Ajarn Farang ( Silpa Bhirasri ) , Silpa Bhirasri Research Center , Craftsman Roastery and Dante Alighieri Society Bangkok, is proud to announce a special event “Corrado Feroci and the Siam – A grumpy Tuscan man in the land of smiles”, on the 15 September 2019, from 11 AM – 8PM @ Baan Ajarn Farang 153 Rajvidhi Rd, Dusit , Bangkok 10300 The event is aimed to commemorate the memory of the Great Italian artist Professor Corrado Feroci or Professor Silpa Bhirasri , which will complete 127 years on 15 September 2019. Professor Silpa Bhirasri has been a key contributor to Thailand through art and education. Silpakorn University was founded with the aim of creating students who master skills in different fields. Due to the artistic beauty and sculptural works of Professor he was referred to as “The Father of The Modern Art in Thailand ” The organizing committee will hold an exhibition and talk. The story of Silpa Bhirasri will be showcased through storytelling by an Italian film director Valerio Morini, we will also be receiving honorable collaborators to make the event more fruitful such as M.L.Chittawadi Chitrabongs , Ajarn Sawet Thesdharma The National Artist Visual Arts (Sculpture) , Ajarn Songkas Bunyasai , Ajarn Piemsuk Rhienrungrueang , Dr. Wichit Aphichatkriangkrai And listening Santa Lucia song lulled by Assistant Professor Pongsak Arayangkura on the said day at the second floor of Baan Ajarn Farang from 15.00-17.00 hrs. In addition, we invite guests who would be interested in viewing international products with food and beverages served including activities for children which is perfect for families and the general public to enjoy a wonderful Sunday. The Thai-Italian Chamber of Commerce invites all honorable guests and interested parties to attend the said event Free of Charge If you are interested to display the product on 15 September 2019, you can contact to reserve the space by Inquiries: 02-255-8695 # 106 or membership@thaitch.org Or contact Baan Ajarn Farang @ no. 085-055-8511 Khun Orn

กุลยา กาศสกุล