Now Reading
โรงแรมเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ พร้อมต้อนรับทุกท่านสู่การเที่ยวพักผ่อนแบบ New Normal

โรงแรมเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ พร้อมต้อนรับทุกท่านสู่การเที่ยวพักผ่อนแบบ New Normal

ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

ให้เป็นโรงแรมที่พัก ห้องประชุม สะอาดปลอดภัย ทั้งได้มีการปรับเปลี่ยน จัดการด้านสุขอนามัยสำหรับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโดยมีหลักปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ  โดยมีคุณแพทองธาร ชินวัตร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรม และคุณอุดมศักดิ์ โง้วศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ มาตรวจสอบความเรียบร้อยที่โรงแรมเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่เมื่อเร็วๆนี้

คุณพอล ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการโรงแรมกล่าวว่าที่ผ่านมาโรงแรมได้ดำเนินมาตราการความปลอดภัยสำหรับโรงแรม 3 ส่วนหลักคือ 1.สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 2.การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และ 3.การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับแขกของโรงแรมทุกท่าน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในอนาคต

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่  FB : Thames Valley Khaoyai Hotel , IG : Thames Valley Khaoyai, www.thamesvalleyhaoyai.com หรือสอบถามโทร 044-009-999

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงกองบรรณาธิการได้ที่ pr.fyibangkok@gmail.com โทรศัพท์ 096 449 9516