Now Reading
ส่งมอบความปรารถนาดีด้วยชุดของขวัญ Aēsop Gift Kits 2021

ส่งมอบความปรารถนาดีด้วยชุดของขวัญ Aēsop Gift Kits 2021

ชุดของขวัญประจำเทศกาลภายใต้แนวคิด ‘Anatomy of Generosity’ ของ Aesop ในปี 2021 ออกแบบมาเพื่อส่งมอบความรู้สึกดีๆ ทั้งความเคารพนับถือ ไปจนถึงเป็นการแสดงออก ส่งมอบความปรารถนาดี ในแต่ละชุดผลิตภัณฑ์ได้ถูกเรียกขานตามบทบาทซึ่งถ่ายทอดนัยยะความรู้สึกชื่นชมในตัวผู้รับด้วยคุณลักษณะที่ผู้ให้มองเห็น

The Advocate (นักสนับสนุน) ประกอบไปด้วย 4 ผลิตภัณฑ์เพื่อการทำความสะอาดและเติมเต็มความชุ่มชื่นให้กับผิวกายและฝ่ามือ The Advocate (นักสนับสนุน) มักสงวนคำพูดไว้ในยามที่เหมาะสม ยินดีรับฟังความเห็นของผู้อื่นก่อนเสมอ ทั้งยังใส่ใจในความเป็นไปของผู้อื่น

The Listener (นักฟัง) กับชุดของขวัญ 3 ชิ้นเพื่อการฟื้นบำรุงผิวตั้งแต่ลำคอจรดปลายเท้า นักฟังที่ยอดเยี่ยมและมีความอดทนสูง ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและผ่อนปรนปัญหานานาประการของผู้อื่นให้เบาลงได้เสมอ

The Mentor (ที่ปรึกษา) คือชุดของขวัญอันอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างครบขั้นตอน การเป็นที่ปรึกษาที่รุ่มรวยด้วยความรู้รอบด้าน คอยหยิบยื่นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งยังช่วยปลุกกำลังใจให้กับผู้ฟัง

The Forager (นักจัดหา) คู่ผลิตภัณฑ์กลิ่นซีตรัสเพื่อผิวกายหอมสดชื่น นักจัดหาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ทำงานหนัก และเป็นผู้ให้ที่เปี่ยมด้วยเมตตาโดยธรรมชาติ ไม่ได้เรียกร้องให้ได้รับคำชื่นชม เพราะมักเป็นบทบาทที่ถูกมองข้ามอยู่บ่อยครั้ง

The Protector (ผู้ปกปักษ์) นั้นประกอบไปด้วยชุดผลิตภัณฑ์กลิ่นกรุ่นกังวาลสำหรับมุมโปรดในบ้านหรือที่ทำงานของคุณ ผู้ปกปักษ์คือผู้ที่มองเห็นในคุณค่าที่ซ่อนอยู่ ไปจนถึงสิ่งที่อาจเกิดอันตรายขึ้นได้เพราะมักถูกมองข้าม อดทนอดกลั้น ปราศจากความเห็นแก่ตัว กล้าหาญแม้ในสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย

ชุดของขวัญบรรจุอยู่ในกล่องรีไซเคิลจากกระดาษเหลือใช้ 100% จำหน่ายที่ร้านค้าเอสอป เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า และ www.central.co.th

กดติดตามเราได้ที่

website       :        www.fyibangkok.com

facebook     :        https://bit.ly/2LubSvt

instagram    :        https://bit.ly/3njGxJd

twitter         :        https://bit.ly/2KYAnBr

youtube       :        https://bit.ly/35dVFlp

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงกองบรรณาธิการ : pr.fyibangkok@gmail.com 
โทรศัพท์ 096 449 9516

กุลยา กาศสกุล