Now Reading
LANNAANNAL Solo Exhibition by Sudaporn Teja

LANNAANNAL Solo Exhibition by Sudaporn Teja

(ภาษาเหนือ)

‘ฮ้องเสียงเพลงซอขับขานกังวาลขึ้นในห้วงหุบเขาข้ามก๋านเวลา

ฮูปถ่ายบันทึกพิธีฮ้องขวัญผ่อปอบ่หันถี่ ร่องรอยของความเจื้อตี้ยังคงอยู่

ตั๋วหนังสือในจดหมายยังหันชัดเหมือนก้าหาเขียนเมื่อตะวา

ของอะหยั๋งหมู่นี้ยะฮื้อเกิ๊ดเติงหาห้วงความทรงจำสมัยบะเก่าบะก่อน’

(ภาษากลาง)

‘เสียงเพลงซอขับขานกังวาลขึ้นในห้วงหุบเขา ข้ามกาลเวลา

ภาพถ่ายบันทึกพิธีฮ้องขวัญอันเลือนลาง ร่องรอยของความเชื่อยังคงอยู่

ตัวหนังสือในจดหมายยังคงเห็นชัด เหมือนเพิ่งเขียนเมื่อวาน

สิ่งของเหล่านั้นพาให้ย้อนนึกถึงห้วงความทรงจำที่ขาดหายไปแต่ปางก่อน’

LANNAANNAL

LANNAANNAL เป็นการย้อนอดีตกลับไปในห้วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์อาณาจักรล้านนา สุดาภรณ์ เตจา ค้นพบภาพถ่ายของ อุ่น เตจา หรือ หลวงมณีวรรณ (2412-2486) ขณะขับซอในพิธีฮ้องขวัญ และแผ่นเสียงเพลงซอขับร้องโดยพ่อทวดของเธอ หลักฐานของครอบครัวได้นำพาเธอสืบค้นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของบรรพบรุษ และพบกับความเชื่อท้องถิ่นในเรื่องเทพยดาอารักษ์ที่เชื่อมโยงกับระบบการปกครองท้องถิ่นของอาณาจักรล้านนาและรัฐสยาม

สุดาภรณ์ เตจา หยิบยืมวัตถุที่ถูกลืมในอดีตราวกับถูกหยุดเวลาไว้ มาผสมผสานกับวัตถุที่ทำขึ้นใหม่ในปัจจุบัน ร้อยเรียงสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่ได้แต่เพียงรู้สึก นิทรรศการ LANNAANNAL ประกอบด้วยงานจิตรกรรมนามธรรม งานวิดีทัศน์ ภาพถ่าย และศิลปะจัดวาง แสดงให้เห็นถึงสารัตถะของวัตถุ การกระทำต่อวัตถุ และความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะของวัตถุกับกาลเวลา

นิทรรศการ LANNAANNAL จัดแสดงที่ The Meeting Room Art Gallery โดย สุดาภรณ์ เตจา ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566 แกลเลอรี่เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงจนถึง 2 ทุ่ม หรือโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 080-627-9219

อุทิศแด่ อุ่น เตจา (2412-2486)

กดติดตามเราได้ที่

website       :        www.fyibangkok.com

facebook     :        https://bit.ly/2LubSvt

instagram    :        https://bit.ly/3njGxJd

twitter         :        https://bit.ly/2KYAnBr

youtube       :        https://bit.ly/35dVFlp

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงกองบรรณาธิการ : pr.fyibangkok@gmail.com 
โทรศัพท์ 096 449 9516

กุลยา กาศสกุล