Now Reading
Layers of Tranquility : A Solo Exhibition of Mi Qiaoming

Layers of Tranquility : A Solo Exhibition of Mi Qiaoming

#fyiชวนไปชม นิทรรศการของหมี่ เฉี่ยวหมิง ศิลปินหญิงระดับแนวหน้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

หมี่ เฉี่ยวหมิง เป็นศิลปินหญิงหนึ่งในสมาชิก Chinese Artists Association ที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่ง และได้รับการจัดอันดับที่ 59 ในฐานะศิลปินที่ประสบ ความสำเร็จ มากที่สุด (The Most Successful Chinese Artists Alive) จากนิตยสาร Hurun ในปี 2561 ผลงานของ หมี่ เฉี่ยวหมิง ผ่านเวทีการประมูล อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดภาพ Dream With The Buddha ได้รับการประมูลไป ในราคา 12.2 ล้านหยวน (52 ล้านบาท) ในปีนี้

หมี่ เฉี่ยวหมิง จบการศึกษาจาก Russia Imperial Academy of Fine Arts เมือง St. Petersburg มีความเฉี่ยวชาญด้านการวาดภาพสีน้ำมันแบบเหมือนจริง เมื่อสำเร็จ การศึกษาและเดินทางกลับสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน เธอได้ค้นพบเทคนิคและสไตล์ อันเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว ด้วยการผสมผสานเทคนิควาดภาพแบบจีนและแบบ ตะวันตกเข้าด้วยกัน หมี่ เฉี่ยวหมิง ให้ความสนใจการวาดภาพพระพุทธรูป และภาพ ตัวละครอุปราการจีน ตลอดจนภาพเหมือนจริงการจัดหุ่นนิ่ง (Still life)

นิทรรศการครั้งนี้ หมี่ เฉี่ยวหมิง ได้นำผลงานที่เป็นพระพุทธรูปมาจัดแสดง เป็นส่วนใหญ่ รวมไปถึงภาพอุปรากรจีน และอื่นๆ ถือเป็น นิทรรศการใหญ่ ครั้งแรกที่ศิลปินได้นำผลงานมาจัดแสดงในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเชื่อมความ สัมพันธ์วัฒนธรรมไทย – จีน ด้วย

นิทรรศการ Layers of Tranquility : A Solo Exhibition of Mi Qiaoming จัดขึ้น ที่ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม 2562 ณ Tang Contemporary Art Bangkok ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ชั้น 2 ห้องเลขที่ 201 – 206 ตรอกโรงน้ำแข็ง ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่   โทร. 086-340-4690

Email:  bkk@tangcontemporary.net   Website: www.tangcontemporary.com

กุลยา กาศสกุล