Now Reading
เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา (LET’S RELAX SPA)

เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา (LET’S RELAX SPA)

เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา

ยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัย รับมือรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการหลังวิกฤตCOVID-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลกระทบ   ต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การปรับเปลี่ยนวิถีดำเนินชีวิต   แบบใหม่ที่แตกต่างจากอดีต (New Normal) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงกว้าง และถือเป็นมาตฐานใหม่   ทางสังคม ทำให้หลายธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ของผู้บริโภค และเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการ

เพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา (Let’s Relax Spa) ได้เพิ่มความเข้มงวด พร้อมสร้างเสริมแนวทางการปฏิบัติแบบใหม่ในทุกมิติ  ให้สอดคล้องกับการบริการตามมาตรฐานเดิม โดยยังยึดถือรูปแบบการให้บริการที่มอบประสบการณ์ความผ่อนคลายในแบบฉบับของ เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลกระทบในการรับบริการน้อยที่สุด

เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง โดยแบ่งมาตรการป้องกันและวิธีการจัดการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดออกเป็น  3 กลุ่มหลักๆ ดังต่อไปนี้

LET’S RELAX SPA
LET’S RELAX SPA

มาตรการด้านการดูแลสถานที่

 • ทำความสะอาดห้องทรีทเมนต์ทุกครั้งก่อนให้บริการลูกค้าด้วยเครื่องฉายรังสีอัลตร้าไวโอเลตซี (UVC) ซึ่งมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ UV Sterilizer Filter Air Purifier สำหรับห้องรวม อาทิ ห้องนวดเท้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดอากาศภายในห้อง
 • ใช้เครื่องปรับอากาศระบบความดันลบ (Negative Pressure) ซึ่งอากาศภายในห้องจะถูกดูดทิ้งผ่านแผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง และส่งออกไปสู่นอกอาคารเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อน ทำให้อากาศที่ไหลเวียนในสปาสะอาดและปลอดภัย กล่าวได้ว่า เล็ทส์ รีแล็กซ์ สปา เป็นผู้นำในการติดตั้งระบบปรับอากาศเกือบทุกสาขาในสปา

**ยกเว้นบางสาขาที่ระบบเครื่องปรับอากาศควบคุมโดยฝ่ายอาคารของพื้นที่นั้นๆ**

 • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และจุดที่สัมผัสบ่อยในพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ที่จับประตู โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางสินค้า รวมถึงภายในห้องทรีทเมนต์ อาทิ เก้าอี้นวด เบาะนวด โต๊ะหัวเตียง ฯลฯ   ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 15 นาที
 • ติดตั้งเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือให้บริการตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณสปา
 • รักษาระยะห่างในการเข้ารับบริการตามพื้นที่โดยรอบสปา อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อสุขอนามัย  อาทิ งดเว้นการใช้เก้าอี้บางส่วนบริเวณล็อบบี้ เก้าอี้นวดเท้า และเก้าอี้นวดคอบ่าไหล่
 • เปลี่ยนผ้าที่ใช้ให้บริการในแต่ละทรีทเมนต์ อาทิ ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าห่ม ใหม่ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการในแต่ละครั้ง รวมถึงเพิ่มการเฝ้าระวังในการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้มั่นใจในความสะอาดก่อนถูกนำมาให้บริการ
เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา

มาตรการด้านการดูแลบุคลากร

 • พนักงานผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 และความอันตราย  ของโรคเพื่อตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและต่อผู้อื่น รวมถึงการดูแลสุขอนามัยตามมาตรฐานกรมอนามัยโลก (WHO) อาทิ การล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัย การสวมและถอดถุงมือที่ถูกวิธี รวมถึงวิธีจัดการกับขยะปนเปื้อน
 • พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสปาจะต้องผ่านการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าทำงานทุกวัน และทุกๆ 4 ชั่วโมง ระหว่างวัน โดยพนักงานที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศา ตามข้อกำหนดกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวังต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และไปพบแพทย์ทันที พนักงานที่ผ่านการคัดกรองแล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์ยืนยัน
 • พนักงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงระหว่างการเดินทางก่อนเข้าทำงาน และหลังเลิกงาน โดยหน้ากากอนามัยที่สวมใส่ในระหว่าปฏิบัติหน้าที่และหน้ากากที่สวมใส่นอกเวลางานจะถูกแยกใช้งานอย่างเคร่งครัด
 • พนักงานทุกคนต้องพกเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือติดตัวตลอดเวลาเพื่อรักษาความสะอาดของตนเองตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา

มาตราการด้านประสบการณ์การเข้ารับบริการของลูกค้า

 • กำหนดจุด ‘เข้า’ และ ‘ออก’ ที่ชัดเจน ลูกค้าทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับบริการ รวมถึงกรอกแบบสอบถามประเมินความเสี่ยง สำหรับลูกค้าที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศา เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในเข้ารับบริการ
 • ใช้ระบบออนไลน์เข้ามารองรับการจองทรีทเมนต์ล่วงหน้าก่อนรับบริการ เพื่อจัดเตรียมห้องทรีทเมนต์ตามมาตรการความสะอาดให้พร้อม และลดความแออัดของผู้เข้ารับบริการในพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อความเข้มงวดในการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล
 • ชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตร
เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา
 • ใช้ Tablet ที่ผ่านการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอลล์ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน ทดแทนการใช้เมนูแบบเดิมที่เป็นกระดาษ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค
 • ก่อนให้บริการลูกค้า เทอราพิสท์จะต้องวัดอุณหภูมิอีกครั้ง และภายในห้องทรีทเมนต์ก่อนเริ่มนวด เทอราพิสท์ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย แว่นตากันละออง และต้องล้างมืออีกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอลล์ก่อนสวมถุงมือ
 • ท่านวดแต่ละทรีทเมนต์จะถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะลดท่านวดที่มีระยะประชิด อาทิ การนวดศีรษะเพื่อความปลอดภัย
 • การเสิร์ฟของว่างหลังรับบริการทรีทเมนต์ อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วง หรือ ทองม้วน จะถูกปรับเปลี่ยนให้นำกลับไปรับประทานที่บ้าน โดยจะจัดเตรียมในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด เหมาะสม รวมถึงการเสิร์ฟน้ำดื่มในขวดปิดแทนการเสิร์ฟน้ำใบเตย
เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา
เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา

กระบวนการตามมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยจะถูกเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดทุกขั้นตอน หลังการให้บริการลูกค้าแต่ละท่าน และจะถูกทำให้เป็นกิจวัตรอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานใหม่ เสริมสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้ เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา เป็นสถานที่มอบการปรนนิบัติทั้งร่างกายและจิตใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าให้สมกับสมญานาม “Master of Relaxation” อย่างแท้จริง

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงกองบรรณาธิการ
pr.fyibangkok@gmail.com โทรศัพท์ 0935959236