Now Reading
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ “Woven Dialects” บอกเล่าความงามและอัตลักษณ์ผ้าไทยทุกภูมิภาค สืบสานงานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ “Woven Dialects” บอกเล่าความงามและอัตลักษณ์ผ้าไทยทุกภูมิภาค สืบสานงานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

เอาใจคนที่ชื่นชอบงานศิลปะผ่านลวดลายบนผืนผ้า ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชาวไทยในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างงดงาม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดตัวพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ในชื่อ “ปัก : ถัก : ทอ (Woven Dialects)” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านศิลปาชีพ เผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพอันยาวนานกว่า ๔๖ ปี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

Woven Dialects

ปัก : ถัก : ทอ (Woven Dialects) สะท้อนแนวคิด “ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทย” โดยยังคงเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ ด้วยการนำผ้าท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในแต่ละภูมิภาคจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มาเล่าผ่านแผนที่ประเทศไทย Textile Cartograph of Thailand  ซึ่งทำจากเทคนิค Appliqué โดย คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ (ศิลปินและนักออกแบบสิ่งทอ)

ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภัณฑารักษ์มากประสบการณ์คือ คุณณชนก วงศ์ข้าหลวง และเจ้าหน้าที่การศึกษา คุณธัญลักษณ์ ตึกดี จัดแสดงอุปกรณ์และวิดีโอขั้นตอนการทอผ้าแต่ละประเภท ได้แก่ ผ้าขิด ผ้าจก ผ้ายก ผ้าฝ้าย ผ้าแพรวา ผ้าชาวไทยภูเขา ผ้ามัดหมี่ ผ้าปักซอยแบบไทย และผ้าบาติก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และมีส่วนร่วมกับตัวอย่างผ้า อุปกรณ์การทอผ้า รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในห้อง เช่น ตราประทับลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดได้อีกด้วย

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยังจัดแสดง “นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” ถ่ายทอดเรื่องราวการเสด็จเยือนชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทั้งสามครั้ง และจัดแสดงผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่าง ๆ บนเกาะชวา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ (๐๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐ และชมนิทรรศการณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในพระบรมมหาราชวัง (วัดพระแก้ว) เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเวลา ๑๕.๓๐ น.

กดติดตามเราได้ที่

website       :        www.fyibangkok.com

facebook     :        https://bit.ly/2LubSvt

instagram    :        https://bit.ly/3njGxJd

twitter         :        https://bit.ly/2KYAnBr

youtube       :        https://bit.ly/35dVFlp

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงกองบรรณาธิการ : pr.fyibangkok@gmail.com 
โทรศัพท์ 096 449 9516

รัสรินทร์ สุนทรกมลรัศมิ์
สมัชชา อภัยสุวรรณ
Latest posts by สมัชชา อภัยสุวรรณ (see all)